Školní družina

Motto: „Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje“

Školní vzdělávací program pro školní družinu: K A M A R Á D I
Platí od 1.9.2017

Aktualizace  k 1.9.2017
Zpracovala: Romana Janásková
Koordinátor ŠVP: Mgr.Bc.Marta Korytarová

úplata ve ŠD

Stanovení úplaty

Základní škola a Mateřská škola Všemina, okres Zlín, příspěvková organizace

Č.j.:        ŘŠ 292/2015

Stanovení úplaty za  zájmové vzdělávání  ve školní družině

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

stanovuji

ke dni 1. 1. 2016 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 100,- Kč měsíčně.

Všemina  dne 22.12.2015

 

Mgr.Bc.Marta Korytarová

ředitelka školy

 

Vnitřní školní řád

Týdenní plán 19.11. - 23.11.2018

Den

Činnosti

 

 

 

pondělí

Odpočinková   činnost : společenské hry u stolečků

Zájmová   činnost : pracovní : práce s modelovací hmotou : ježek

Rekreační   činnost : stavění na koberci, míčové hry na hřišti, v cvičebně

 

 

 

úterý

Odpočinková   činnost : slovní kopaná

Zájmová   činnost : sportovní : pohybové hry se švihadlem

Rekreační   činnost : stolní hry – hokej, pohybové hry venku, v cvičebně

 

 

 

středa

Odpočinková   činnost : sluchová hra na kukačku

Rekreační   činnost : společenské hry u stolečků, stavění ze stavebnic na koberci, pohybové   hry v cvičebně, na hřišti.

 

 

 

 

čtvrtek

Odpočinková   činnost : čtení z knihy

Zájmová   činnost : estetická : zapouštění barev

Rekreační   činnost : společenské hry u stolečků, pohybové hry venku, v cvičebně

 

 

 

pátek

Odpočinková   činnost : tichá pošta

Zájmová   činnost : přírodovědná : četba o zvířatech : ježek

Rekreační   činnost : stavby z konstrukčních stavebnic, pohybové hry na hřišti.