Zahájení školního roku 2018/2019

Školní rok 2018/2019 za­­­­číná v pon­­děl­í  3. září 2018.

V pon­­dělí 3. září pro­­­běh­ne jed­­­na vy­­­u­­­čova­­­cí ho­­­di­­­na.

Prvňáč­­­ci se v úte­­rý 4. září učí dvě vy­­­u­­­čova­­­cí ho­­­di­­­ny do 9.40 (od 9.40 funguje školní druži­­­na). Ve stře­­du 5.září tři vy­­­u­­­čova­­­cí ho­­­di­­­ny do 10,45 (od 10,45 funguje školní druži­­­na). Od 6. září za­­­­­číná výu­­­ka dle rozvr­hu ( čtyři vy­­­u­­­čova­­­cí ho­­­di­­­ny do 11.40).

V ostatních třídách začíná výuka dle rozvrhu od úterý 4.září.

Všem žákům ško­ly pře­j­e­­­me do nového školního roku šťastné vy­­­kro­­­čení.

listopad 2018

6.11. Malý stavitel - MŠ - polytechnická výchova - stavba města - dotace MAS Vizovice

9.11. Beseda sv.Martin - MŠ i ZŠ

13.11. Kaštanové odpoledne - tvoření rodičů s dětmi

16.11. Malý stavitel - MŠ - polytechnická výchova - stavba města - dotace MAS Vizovice

23.11. zahájení plaveckého výcviku - 2. a 3. ročník

29.11. zdobení adventních věnců - přesun z 22. 11. z důvodu porady

30.11. plavecký výcvik - 2. a 3. ročník

mimořádný zápis do mateřské školy

Mimořádný zápis do mateřské školy se koná 29.9.2018 od 9,00 hodin do 11,00 hodin v prostorách mateřské školy

Bližší informace naleznete v sekci mateřská škola - mimořádný zápis 2018

organizace školního roku 2018/2019

Organizace školního roku

 

 Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu  2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 25.2. do 3.3.2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019 – státní svátek.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle  1. září 2019.

informace ke stravování

Přístup do školy je umožněn žákům pomocí čipu. Čip pořídíte za 100,-Kč u ředitelky školy. Čip se  používá nejen k otevření školy, ale také k výdeji stravy, objednání stravy, nebo odhlášení stravy.

Obědy mají žáci objednané automaticky na každý den, pokud budete chtít zrušit oběd, tak jej můžete zrušit do 14,00 hodin předcházející den. První den nemoci si můžete vyzvednout oběd v jídelně do jídlonosičů. Platby za stravné jsou předem, proto je nutné již uhradit stravné na měsíc září nyní (do 15 září), a to bankovním převodem na číslo účtu školy u české spořitelny 1410626369/0800 pod variabilním symbolem, které bylo předáno žákům.

 Stravné, které žák nevyčerpá zůstává na jeho kontě.

Oběd si může žák zrušit na terminálu ve školní jídelně, nebo na internetu, a to na stránkách https://www.misocz.cz/jidelna/zsvsemina .