Myslivecký spolek Všemina

Úvod

Nejstarší tradice myslivosti ve Všemině mají své kořeny dle neúplných podkladů okolo r. 1918,
kdy se objevují první zápisy o provedení honů.

V r.1991 byla zahájena výstavba myslivecké chaty, na které se po jejím dokončení koná celá řada obecních i kulturních akcí.

Myslivecké sdružení Všemina, složené jen z myslivců obce, obhospodařují honitbu o výměře 1076 ha , vzniká r. 1993, po novele zákona o myslivosti.

V roce 2011 vybudovalo Myslivecké sdružení Všemina v rámci oslavy 60-tého výročí svého založení  Památník Sv. Huberta.

Na členské schůzi 7.3.2015 byl souladu s novými zákonnými úpravami odhlasován nový název MYSLIVECKÝ SPOLEK VŠEMINA.


(c) 2010 Obec Všemina