Římskokatolická farnost Všemina

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel-vsemina

Farní kostel sv. Jana Nepomuckého ve Všemině vybudoval neznámý stavitel v letech 1780 až 1784. Je to prostá barokní stavba z lomového kamene a cihel.. Farní kostel se nachází 360 m n.m. Má vnitřní rozměry: délku 15,90 m, šírku 9,20 m, výšku 8,70 m. Věž je 20 m vysoká. K největším a nejrozsáhlejším opravám kostela došlo v roce 1904. Současná podoba je po opravách a úpravách r. 2000. V r. 2001 byla kostelní okna opatřena vitrážemi. V roce 2006 byla realizována oprava střechy.

Farní kostel sv. Jana Nepomuckého ve Všemině vybudoval neznámý stavitel v letech 1780 až 1784. Známé není ani datum vysvěcení. Jedná se o prostou barokní stavbu z lomového kamene a cihel. Až do roku 1904 měl kostel šindelovou střechu. Během historie byl dvakrát přestavěn, naposledy v roce 1904. Z téhož roku pochází i stropní obrazy, křížová cesta a sochy sv. Cyrila a Metoděje na kůru. Vytvořil je místní rodák Alois Martinů, řezbář a profesor kreslení. V roce 1789 se stal hlavním a jediným všeminským oltářem boční oltář ze zrušeného františkánského kostela v Kroměříži. Dochován z něho zůstal jen kříž a sochy Bolestné Panny Marie a sv. apoštola Jana. V roce 1817 namaloval nový oltářní obraz Jan Kysling z Holešova. Všeminský kostel získal také šest velkých obrazů světců z Velehradu, ty se však nedochovaly. V roce 1887 byl barokní oltář nahrazen novým, pseudogotickým. Později k němu přibyly dva boční oltáře, Božského srdce Páně a Panny Marie, i kazatelna podobného vzhledu. V roce 1963 byla provedena podle návrhu akademického malíře Františka Peňáze a akademického sochaře Aloise Špetíka nová úprava interiéru, a to v moderním stylu. V kostele byla prodloužena okna a zvýšeno kněžiště. Vitráže v oknech pochází z roku 2001 a zhotoveny byly podle návrhu Jana Jemelky z Olomouce. Poutní slavnost se ve Všemině koná 16. května na svátek sv. Jana Nepomuckého.