Ochotnické divadlo v obci Všemina


Sdružení katolické omladiny

Činnost členů Sdružení katolické omladiny byla mimo jiné zaměřena především na kulturní činnost v obci. Omladina pravidelně nacvičovala a hrála až čtyři divadelní představení ročně. Byla vlastníkem divadelního jeviště, které se zapůjčovalo jiným spolkům a školním dětem. Divadelní představení byla většinou hrána v měsících leden – duben a prosinec. Od roku 1942, kdy byla zastavena veškerá činnost spolků a organizací se muselo žádat o povolení sehrát divadelní představení, což nebylo snadné. Divadelní představení od roku 1943 byla nastudována spolu se Sborem dobrovolných hasičů.

Divadelní činnost a další činnosti místní skupiny Sdružení katolické omladiny byly ukončeny politickými událostmi roku 1948.

Přehled divadelních představení ze zápisových knih od roku 1926.

r. 1926 „Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu“
            „Teta mistra Štycha“
r. 1927 „Z manželského ráje“
            „Trestanci na Špilberku“
            „Helenka z Pazderny“
            „Studentský trojlístek“
            „Tatínkovy juchty“
r. 1928 „Pomněnky“
            „Jesličky“
r. 1929 „Bílá myška“
            „Lucifer“
            „Krejčí Nitka“
            „6 celý týden“
r. 1930 „Černý kříž v lese“
r. 1931 „Mlynářova Mařka“
            „Na Zdražilově gruntě“
            „Student politik“
r. 1932 „Pasekáři“
            „Ferda šéfem“
            „Mikuláš a čert na námluvách"
            „Michal a Matěj“
r. 1933 „Pro rodné lány“
            „Michal a Matěj“
            „Tři párky od Mikuláše“
            „Matěj sekretář sňatkového závodu“
r. 1934 „Helenka z Pazderny“
            „Naše tchýně odzbrojuje“
            „Nestyď se tatíčku“
            „Boženčino štěstí“
r. 1935 „Ferda detektivem“
            „A odpusť nám naše viny“
            „Zavadilka vdává céru“
            „Horali“
            „Hrobníkův syn“
            „Tatínek šel na záleta“
            „Černé oči“
            „Živá mrtvola, Není doktor jako doktor, Němý harmonikář“
r. 1936 „Michal a Matěj“
            „Hrobníkův syn“
            „Tatínek šel na manévry“
            „Nevěsty z českého ráje“
r. 1937 „Rozmysli se Mařenko“
            „Dvojník pana Dibelky“
            „Pro ztracený grunt“
r. 1938 „Pohádka lesní samoty“
            „Světlo jeho očí“
r. 1939 „Vesnička pod lipami“
r. 1940 „Bartáskova dvojčata“
            „Tři Marie“
r. 1941 „Myslivecká latina“
            „Že se nestydíte“
r. 1942 „Soucit“
r. 1943 „U pokladny stál“ 
r. 1944 „Václav Hrobčický z Hrobčic“
r. 1946 „Staříček Holuša“
r. 1947 „Lucerna“