Ochotnické divadlo v obci Všemina


Sbor dobrovolných hasičů

Ze zápisů protokolární knihy Sboru dobrovolných hasičů, vedené od roku 1936, se dovídáme o aktivitě nastudovat a pro veřejnost sehrát nejméně jedenkrát ročně divadelní představení. Počátkem bylo zapůjčování divadelních knih, které se uskutečnilo na návrh bratra Čaly Františka, režiséra většiny divadelních představení. První úspěšné divadelní představení bylo sehráno na Nový rok 1938.

Divadelní představení:

r. 1938 „Láska nehněvaná, není milovaná.“          
            „Žháři“
r. 1939 „Maryša, „Únos“ V režii bratra podvelitele Josefa Gajdošíka
r. 1940 „Mé touze nikdo neporučí“
r. 1941 „Bártova pomsta“

r. 1942 „Paličova dcera“ Divadelní představení bylo mimořádně úspěšné. Po jeho ukončení zazpíval pěvecký kroužek několik skladeb od Karla Křížkovského. Pěvecký kroužek vznikl při Sboru dobrovolných hasičů, řídil jo pan učitel Václav Kroupa. Měl šestnáct členů.

           „Poslední muž“

r. 1943 „U pokladny stál“ Toto divadelní představení bylo nacvičeno spolu se členy Sdružení katolické omladiny.

r. 1944 „Václav Hrobčický z Hrobčic“
r. 1946 „Staříček Holuša“

r. 1947 „Lucerna“ Velmi úspěšné divadelní představení. Nácviku hry se zúčastnil také celý učitelský sbor, Sdružení katolické omladiny. Kostýmy byly vypůjčeny v Přerově. Výpravu připravili manželé Kašpárkovi, hudbu pan Jan Kovařík, osvětlení zajistil pan Vojtěch Hubáček. Pro občany Všeminy se hrála dvě představení, další pak pro školní všeminské děti a pro občany obce Trnavy.

r. 1948 „Paní Marjánka, matka pluku.“

r. 1949 Byla třikrát sehrána opereta, název není zaznamenán. Zakoupilo se jeviště. Sbor dobrovolných hasičů poskytl na jeho nákup devět tisíc korun. Péči o jeviště převzala místní osvětová rada.

r. 1953 „Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec“ Divadelní představení se hrálo třikrát ve Všemině a ještě v obci Neubuz. Kostýmy byly vypůjčeny v Přerově.

r. 1954 „Vojnarka“ Kostýmy byly vypůjčeny z Divadla pracujících v Gottwaldově.
            „Jedenácté přikázání“ Veselohra, kostýmy vypůjčeny z Valašského Meziříčí, hodnoceno divadelní komisí z Gottwaldova (Zlína).

r. 1956 „Gorali“
r. 1957 „Nikdy“
r. 1967 „Dům u doktorů“