Ochotnické divadlo v obci Všemina


Divadlo Mladých

Divadelní představení:

r. 1997 „Čertovy námluvy“, (Videoarchiv)
r. 1998 „Z Šípků“,
r. 1999 „Král 3.333“
r. 2000 „Chudý rytíř“
            „Lumpacivagabundus“