Ochotnické divadlo v obci Všemina


Historická tradice a divadelní spolky


Ochotnické divadlo ve Všemině má bohatou historickou tradici, první divadelní představení je datováno se vznikem místní skupiny Sdružení katolické omladiny a spolkem Křesťanské ženy do roku 1920.

Další divadelní představení organizuje Sbor dobrovolných hasičů, který vzniká v roce 1936. Divadelní představení se hrála v hostinci „U Fojtů“ a později v hostinci „ U Čalů“.

Za druhé světové války v roce 1942 na okresní schůzi všech spolků ve Zlíně se jednalo o složení všech divadelních podniků a vytvoření jednoho spolku v každé obci. Vzniklá organizace Omladina dostala pravomoc provádět veškeré kulturní a divadelní podnikání pod organizací Ústřední Matice divadelního ochotnictva českého, okrsek ve Zlíně.

V 50. A 60. letech se nacvičovalo a hrálo divadlo pod hlavičkou Osvětová beseda. Na jejich přípravě se podílel ředitel školy pan Vítězslav Přikryl a učitelé školy i jako herci.

V roce 1991 a 1992 Všeminská mládež nastudovala a sehrála divadelní představení „Popelka“ a „Dalskabáty, hříšná ves“.

Od října 1996 začíná svoji činnost ochotnické Divadlo Mladých. Zkouší se v budově zahrádkářů, na hasičské zbrojnici, nebo v hospodě „U Kachtíků“. Soubor odehrál v letech 1997-2000 čtyři úspěšná divadelní představení, jak ve Všemině, tak  i v okolních obcích i školách.

Zatím posledním ochotnickým spolkem ve Všemině je Divadlo Skrytého Humoru, které ukončilo svoji činnost v roce 2004.


(Zpracováno v r. 2010 podle materiálů Mgr. Jany Tomšů, kronikářky obce Všemina)