ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

místní organizace v obci Všemina


Český červený kříž CZ

1955-1992


Místní skupina ČSČK jako dobrovolná společenská organizace vznikla v r. 1955.

Úkoly, které členové plnili:
Účast na odborném školení, poskytnutí první pomoci občanům při zranění /průměrně ročně až 225 osob/, výuka školních dětí o první pomoci, zdravotní příprava v rámci branné výchovy obyvatel, získávání dárců krve, pravidelné docházky členů na sportovní utkání, hygienické kontroly v kravíně, účast na oslavných průvodech v obci, doplňování zdravotnického materiálu, pořádání kulturních akcí - plesy, zábavy, zájezdy do divadla v Gottwaldově - Zlíně, uskutečnění poznávacích zájezdů na Slovensko, do Jeseníků, Bratislavy, Brna. Při plnění úkolů členům pomáhali odbornou radou sestra Srnová a MUDr. Tkadlec Josef ze Slušovic. V organizaci procovalo 36 členů.
Za aktivní a obětavou práci byli odměněni nejstarší členové organizace: Marie Holíková, Marie Štěpánová, Metoděj Gajdošík. Odznaky byly uděleny dobrovolným sestrám Marii Štěpánů, Ludmile Gajdošíkové, Marii Martinové, Marii Oškerové , Ludmile Holíkové, J. Poláškové. Starší sestře Ludmile Mikové za dobré plnění úkolů bylo předáno čestné uznání.
V současné době organizace pracuje pod názvem Český červený kříž.
K základním a pravidelně vykonávaným činnostem patří první předlékařská pomoc občanům. Od r. 1996 do r. 2000 bylo organizováno setkání s důchodci. Konání peněžních sbírek r. 1992- Konto Míša 11 620 Kč, r. 1997 pro zaplavenou obec Otrokovice - dům Naděje 31 000 Kč, r. 2002 pro obec Zálezlice postiženou povodní 30 000 Kč. Jsou také organizovány zábavy, od r. 2000 pravidelně maškarní plesy, předváděcí akce zdravotní výživy, zájezdy do termálních lázní na Podhájské. Členové se také účastní školení a pravidelně jsou doplňovány lékárničky zdravotnickým materiálem. V r. 1992 začal pracovat v ZŠ zdravotní kroužek vedený členkou ČČK. Byly zakoupeny nové, slušivé stejnokroje. Dotace na ně poskytl obecní úřad.
Údaje byly získány ze zápisových deníků společenských organizací - sboru dobrovolných hasičů, Československého červeného kříže a Českého červeného kříže.

Zpracovala Jana Tomšů, kronikářka obce.

« zpět