ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

místní organizace v obci Všemina


Český červený kříž CZ

MO ČČK v létě

Fotogalerie z povodně v obci Bílý kostel 2010 Jak nám ukázala příroda květnové a červnové povodně nebyly těmi posledními. V červenci nás příroda překvapila s dalšími ničivými povodněmi, které v červenci zasáhly zejména Liberecko. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří přispěli na sbírku, kterou pořádala naše MO ČČK v této souvislosti. Vybralo se celkem 21.000,-Kč. Vybraná částka byla osobně předána obci Bílý kostel cca 2 km od Chrastavy (okr.Liberec). Chceme tímto poděkovat i firmě Partr za zajištění dopravy při převozu peněz na místo a dále členkám Emilii Gajdošíkové, Haně Bednaříkové a Ludmile Gajdošíkové za uspořádání sbírky mezi občany.

Během podzimu plánujeme uspořádání 2 autobusových zájezdů: 23.října zájezd do Polska za nákupy před dušičkami a 11.prosince zájezd do vánoční Vídně. Všichni jste srdečně zváni. Přihlásit se můžete u Jany Ježíkové.

Závěrem mi dovolte popřát našim školákům a předškolákům hodně úspěchů v novém školním roce. Učitelům a rodičům pak dostatek trpělivosti při řešení každodenních trablům malých školáků.

Jana JEŽÍKOVÁ
předsedkyně MO ČČK