ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

místní organizace v obci Všemina


Český červený kříž CZ

ČČK – první nejen zdravotnická pomoc? ANO, také sociální pomoc…

Vážení spoluobčané,

nabízím Vám dnes i jiný pohled na funkci Červeného kříže, než jak jsme ji vnímali dosud. V dnešní rychle se měnící době je nutné myslet na to, jakou úlohu dnes naše složka může plnit. Je to opravdu jen zabezpečení první pomoci tam, kde je jí zapotřebí?

Zkuste si odpovědět sami, přesto my nabízíme i další, alternativní odpověď. Pomoc neznamená jen pomoc ve smyslu zdravotnické pomoci, koneckonců má své jen velmi omezené možnosti pomoci. Výraznou pomocí se do budoucna může stát poradenství a možná i pomoc v sociální oblasti. Co si můžete představit, když se řekne něco takového? Každý z nás řeší nějaké problémy. Jsou i mezi námi, lidé, kteří si někdy nedokáží pomoci sami a neumí, nebo neví, kde mohou pomoc hledat. V naší zemi je v současnosti vybudovaný poměrně rozsáhlý systém pomoci zajišťovaný prostřednictvím sociálních služeb, které mohou pomoci řešit spoustu zdánlivě neřešitelných problémů. O co se může jednat? Představte si, že máte problém s malým dluhem. Zprvu si myslíte, že o nic nejde, že vše zvládnete sami. Pak se něco stane, přijde třeba nemoc nebo si nedokážeme ani připustit, že bychom situaci nezvládli sami a z malého dluhu je velký problém. Většinou se lidé stydí hovořit o tom, že něco nezvládli a nevyhledávají odbornou pomoc. Přitom právě včasná pomoc by jim pomohla jejich situaci řešit tak, aby se tzv. „nestalo nic vážného“. Existuje třeba anonymní odborné dluhové poradenství, dostupné ve Zlíně nebo v Otrokovicích, které je sociální službou a je pro občany službou bezúhradovou, tzn., že se za ni nic neplatí. Nebo je velmi častou situací, že známe někoho ze svého okolí, kdo se začal chovat „divně“, tušíme, že všechno není úplně v pořádku, ale nemáme se s kým poradit, co v takové situaci dělat, jak je možné pomoci. A právě takovou pomoc nyní místní organizace ČČK nabízí. Poradíme vám diskrétně s vašimi problémy, které se dotýkají vašich rodin, ale třeba také sousedů, kteří se mohou potýkat s nemocí nebo zdravotním hendikepem, s bydlením, se sociálními dávkami apod. Víme třeba také, kde hledat jiný odborný druh pomoci. Umíme vyhledávat v katalogu sociálních služeb, který je k dispozici na internetu, a pomůžeme vám s různými problémy. Chceme, aby tady do budoucna byla naše složka pro vás a abyste se nebáli nebo nestyděli se přijít a požádat o pomoc, ať je důvod jakýkoliv.

Tvoříme jednu komunitu, jedno společenství a podle toho se také musíme chovat. Jsou mezi námi lidé, kteří pomoc potřebovali, potřebují a potřebovat budou. Zkusme prosím aspoň popřemýšlet o tom, že by nám nemělo být lhostejné, jak vedle sebe žijeme a jak svůj život prožijeme, i s ohledem na ty, kteří žijí vedle nás, ať už jsou našimi příbuznými nebo ne. Ne všechno se dá pořídit za peníze, a my nabízíme bezplatnou možnost pomoci pro všechny, kteří si o ni řeknou, ale i pro ty, kterým není lhostejné, že by někdo pomoc potřebovat mohl, jen neví, kde ji najít. Zkusme trochu žít i pro společnou, vzájemnou obec, a nejen sami pro sebe.

S vašimi problémy se s důvěrou můžete obrátit na Mgr. Hanu Čalovou, na tel. 775 979 224.

ČČK na přelomu roku 2014

Vážení a milí čtenáři, jsou před námi svátky vánoční a proto mi dovolte, abych Vám všem nejprve jménem místní organizace Českého červené- ho kříže Všemina popřála požehnané, spokojené svátky vánoční a do roku 2014 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodinném ale i pracovním životě. Na podzim naše MO ČČK uspo- řádala dva podzimní nákupní zájezdy do Polska, a to 18. 10. a 25. 10. Zá- jezdy se setkaly s velkým ohlasem. Příští rok je plánujeme zopakovat. V měsíci lednu proběhne valná hromada naší místní organizace ČČK, a to 18. 1. 2015 v 15 hodin v Hospůdce U Fojtů, všichni členové jsou srdečně zváni. Dne 31. 1. 2015 plánujeme další ročník Dětského Maškarního Bálu se začátkem v 15 hodin opět v Hospůdce U Fojtů. Všechny děti a jejich rodi- če tímto již nyní srdečně zveme. Jana Ježíková, předsedkyně MO ČČK


Články