ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

místní organizace v obci Všemina


Český červený kříž CZ

Plán akcí ČČK Všemina 2015


Leden
- valná hromada
- maškarní bál pro děti i dospělé
- počítačový kurz pro seniory I

Únor
- počítačový kurz pro seniory I

Březen
- počítačový kurz pro seniory I
- seminář na téma „Sociální poradenství (registrované sociální služby a nebezpečí tzv. pseudoslužeb, příspěvky na péči, dávky hmotné nouze – kde se co vyřizuje, kdo poradí, katalog sociálních služeb)“ – určeno pro všechny občany, kteří chtějí vědět, kde hledat pomoc pro sebe, pro své blízké, známé apod.
Plánovaný termín konání akce - 26. března

Duben
- počítačový kurz pro seniory I

- ukončení 1. běhu počítačového kurzu k 28. 4. 2015

Květen

- možné zahájení 2. běhu počítačového vzdělávání dospělých - Zrušeno pro malý zájem

- zdravotně turistická akce – Pěší túra na Oškerovy paseky, zakončená pohoštěním na hřišti ve Všemině, 23. května 2015, sraz ve 14:00 hodin u kostela u pomníku padlých

Červen
- zájezd do termálních lázní Podhájska

Listopad

- počítačový kurz pro dospělé - 2. běh

Plán bude aktualizován v průběhu celého roku.