Vítejte v obci Všemina !

 Obec Všemina leží v údolí po obou březích potoka Všeminky, 6,5 km severně od města Vizovice v nadmořské výšce 370 m. Katastrální výměra obce je 1164 hektary, pozemková kniha existuje od roku 1817. Žije zde téměř 1100 obyvatel. Katastr obce Všemina hraničí  na severu s katastrem obce Trnava, na východě s katastrem obce Liptál, na jihu s katastry obcí Jasenná a Dešná a na západě s  katastrem obce Neubuz. Obec Všemina je obklopena rozlehlými lesy. Více...
 
Všemina má vlastní obecní úřad s matrikou, pošta a zdravotní středisko sídlí v městě Slušovice (6 km).
V obci je mateřská škola a nižší stupeň základní školy. K provozovnám služeb patří dvě pohostinství, pizzerie, dva obchody se smíšeným zbožím, poštovní středisko, sběrné středisko kovů, kadeřnictví a další firmy

Římskokatolická farnost Všemina je farností olomoucké arcidiecéze, děkanátu Vizovice. Farnost zahrnuje obce Všemina a Liptál. Pořad bohoslužeb je společný pro obě obce.

V katastru obce se nachází chatová oblast, areál zdraví, Ranč Všemina a Hotel Všemina.

Dopravní dostupnost je zajištěna autobusovou dopravou z krajského města Zlín (24 km).

Na obecním úřadě ve Všemině se provádí v úředních hodinách
ověřování listin a podpisů, pořídíte zde též výpisy CzechPoint.

(c) 2010 Obec Všemina

Kalendář foto a video

 • Nedělní odpoledne MS a HS Všemina s kapelou KOSOVCI

  7.9.2014

  Nedelni-odpoledne-ms-a-hs-vsemina-2014

  Foto: Stanislav ValaStarší »

Události

 • SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ

  20.9.2014

  V souladu se zněním zákona o odpadech proběhne sběr nebezpečného odpadu z domácností. 

  V naší obci můžete nebezpečná odpad odevzdat u obecního úřadu v sobotu 20.9.2014 v době od 9.00 do 10.45 hodin. Mimo tuto uvedenou dobu nebude možné již odpad odevzdávat ani ponechávat !

  Nebezpecny-odpad-zari-2014 (PDF)Starší »

Oznámení

 • OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE

  6.10.2014

  Eon oznamuje, že bude přerušena dodávka el. energie v celé obci Všemina dne 6.10.2014 v době od 7.30 do 15 hodin.

  Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie-6-10-2014 (PDF) • OZNÁMENÍ LÉKAŘE

  1.10.2014
  Mudr. Sklenářová oznamuje, že od 1.10. do 3.10.2014 neordinuje.
  Zastupuje pouze Mudr. Bartl ve svých ordinačních hodinách.


 • DOVOLENÁ LÉKAŘŮ

  18.8.2014
  Mudr Sklenářová oznamuje, že od 18. 8. do 22.8.2014 má dovolenou. Zastupuje Mudr. Bartl a Mudr. Zimmermannová
   
  Mudr. Bartl oznamuje, že od 25.8. do 29.8. 2014 má  dovolenou. Zastupují paní doktorky na středisku.
   
  Mudr. Zimmermannová oznamuje, že od 1.9. do 19.9.2014 má dovolenou. Zastupuje Mudr. Bartl a Mudr. Sklenářová ve svých ordinačních hodinách.


Starší »

Články

 • VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10.-11.října 2014

  10.10.2014

  Starosta obce Všemina podle § 29 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   o z n a m u j e :

  1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční

  dne 10.října 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
  dne 11.října 2014 od 08,00 hodin do 14,00 hodin

  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 pro voliče bydlící v obci Všemina je volební místnost v budově Obecního úřadu ve Všemině.

  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky.

  4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

  5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

  6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. • OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO PARLAMENTU ČR

  10.10.2014

  Starosta obce Všemina podle § 15 odst. 1 zákona 247/1995 Sb., o volbách do senátu Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   o z n a m u j e :

   1. Volby do senátu Parlamentu České republiky se uskuteční dne 10.října 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin dne 11.října 2014 od 8,00 hodin do 14,00 hodin, případné druhé kolo se uskuteční dne 17.října 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin, dne 18. října 2014 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 pro voliče bydlící v obci Všemina je volební místnost v budově Obecního úřadu ve Všemině.

   3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky.

   4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

   5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

   6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.Starší »

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek