Vítejte v obci Všemina !

 Obec Všemina leží v údolí po obou březích potoka Všeminky, 6,5 km severně od města Vizovice v nadmořské výšce 370 m. Katastrální výměra obce je 1164 hektary, pozemková kniha existuje od roku 1817. Žije zde téměř 1100 obyvatel. Katastr obce Všemina hraničí  na severu s katastrem obce Trnava, na východě s katastrem obce Liptál, na jihu s katastry obcí Jasenná a Dešná a na západě s  katastrem obce Neubuz. Obec Všemina je obklopena rozlehlými lesy. Více...
 
Všemina má vlastní obecní úřad s matrikou, pošta a zdravotní středisko sídlí v městě Slušovice (6 km).
V obci je mateřská škola a nižší stupeň základní školy. K provozovnám služeb patří dvě pohostinství, pizzerie, dva obchody se smíšeným zbožím, poštovní středisko, sběrné středisko kovů, kadeřnictví a další firmy

Římskokatolická farnost Všemina je farností olomoucké arcidiecéze, děkanátu Vizovice. Farnost zahrnuje obce Všemina a Liptál. Pořad bohoslužeb je společný pro obě obce.

V katastru obce se nachází chatová oblast, areál zdraví, Ranč Všemina a Hotel Všemina.

Dopravní dostupnost je zajištěna autobusovou dopravou z krajského města Zlín (24 km).

Na obecním úřadě ve Všemině se provádí v úředních hodinách
ověřování listin a podpisů, pořídíte zde též výpisy CzechPoint.

(c) 2010 Obec Všemina

Kalendář foto a video

 • UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014

  27.6.2014

  Pokud se vám náhlad fotografií nezobrazuje správně používáte pravděpodobně starší internetový prohlížeč IE8 z Windows XP, změnte nebo aktualizujte svůj internetový prohlížeč nebo fotografie prohlížejte přímo nawww.vsemina.rajce.net

   


Starší »

Události

 • POZVÁNKA HS A MS VŠEMINA

  7.9.2014

  Odpoledne-s-kosovciStarší »

Oznámení

 • DOVOLENÁ LÉKAŘŮ

  18.8.2014
  Mudr Sklenářová oznamuje, že od 18. 8. do 22.8.2014 má dovolenou. Zastupuje Mudr. Bartl a Mudr. Zimmermannová
   
  Mudr. Bartl oznamuje, že od 25.8. do 29.8. 2014 má  dovolenou. Zastupují paní doktorky na středisku.
   
  Mudr. Zimmermannová oznamuje, že od 1.9. do 19.9.2014 má dovolenou. Zastupuje Mudr. Bartl a Mudr. Sklenářová ve svých ordinačních hodinách.


Starší »

Články

 • První světová válka a situace v obci Všemina

  28.6.2014

  V letošním roce si připomínáme 100. výročí od vyhlášení a zahájení 1. světové války.

  Dne 28.6.1914 byl v Sarajevu zastřelen rakousko - uherský následník trůnu, arcivévoda František Ferdinand. Atentátu, který provedli mladí bosenští revolucionáři ve spolupráci s tajnou srbskou organizací, využilo Rakousko - Uhersko jako záminku k rozpoutání války proti Srbsku.

    26.7.1914  císař vyhlásil částečnou a 31. července 1914 pak všeobecnou mobilizaci.

  Rakousko - Uhersko vyhlásilo válku Srbsku. V prvních dnech srpna vstoupily do války  Německo, Rusko, Velká Britanie, Francie a další evropské země.

    Do života všeminských občanů zasáhla I. světová válka nepříznivě. Za války vycházela   řada zákazů, nařízení, politický a kulturní život byl vcelku umlčen. Z naší obce do války odešlo mnoho mužů. Trpělo i školní vyučování. Dvanáctiletí a čtrnáctiletí žáci byli zproštěni školní docházky a pomáhali matkám při pracích na poli. Podle nařízení museli žáci sbírat ostružinové listy, z nichž se získávala náhražka čaje pro vojáky. Děvčata v ručních pracích zhotovovala předměty potřebné vojákům.

    Velká armáda potřebovala stále nové a nové zásoby jídla. Jedna úřední komise stíhala druhou. Prováděly soupisy a rekvizice obilí a dobytka pod dohledem četnictva. Lidé byli rozděleni na osoby lehce a těžce pracující. Císařským nařízením bylo určeno na těžce pracující  300 gramů obilí nebo 240 gramů mouky na den. Mouka a chleba se dostaly pouze na lístky. Dnem 19.3.1916 byly zavedeny lístky také na cukr a kávu. Zemědělci museli od počátku vést přesný výkaz zásob všeho, co sklidili. V r. 1917  následkem dlouhotrvajícího sucha byla sklizeň pícnin malá, proto obyvatelé získávali náhradní krmivo sbíráním a lámáním letorostů. Bohužel lámali také větve lip, dubů, buků a javorů, a tím pustošili přírodu. Od prvního října 1917  byla zvýšena podpora rodinám narukovaných vojínů. Byla to však pouhá almužna, protože nedostatek životních potřeb, hlad a drahota stále více doléhaly na obyvatelstvo.

    Dne 22. 5. 1917 ve tři hodiny odpoledne byl ze všeminského kostela odebrán první zvon. Druhý obec vydala  podle nařízení dne  14. 9. 1917.

  Ve vojsku  se projevuje neposlušnost. Hlavně nejmladší ročníky nechtějí již bojovat. Utíkají z posádek, z nemocnic a i z fronty domů. Ukrývají se. Jsou to „dezenteři“.  Lidé jim však pomáhají. Největší bolest působily zprávy o raněných a padlých...

  Fronta_1917

  Více v příloze všeminského zpravodaje 2014-2 - První světová válka.

  Priloha-vsem-2-14-1svv (PDF)

  Texty z dostupných materiálů napsala Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce. Poděkování patří občanům, kteří ochotně zapůjčili fotografie a dokumenty svých rodinných příslušníků.
Starší »

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek